มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกที่นี่มีงานทำ งานทุนและแนะแนว
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมโครงการนัดพบแหล่งงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ และHR DAY@NRRU ครั้งที่ 17 ในวันที่26เมษายน2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี


กิจกรรมโครงการนัดพบแหล่งงานและHR DAY@NRRU ครั้งที่ 16 HR ยุคใหม่ใส่ใจความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4.0 วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี