มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกที่นี่มีงานทำ งานทุนและแนะแนว
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

กิจกรรมโครงการนัดพบแหล่งงานและHR DAY@NRRU ครั้งที่ 16 HR ยุคใหม่ใส่ใจความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 4.0 วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งภายในงานจะมีการสาธิตอาชีพอิสระและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-II