มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกที่นี่มีงานทำ งานทุนและแนะแนว
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครงานผู้คุมสอบของบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มารายงานตัว (ด่วน)

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครงานผู้คุมสอบของบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มารายงานตัว (ด่วน)


สำหรับนักศึกษาที่ได้ลงชื่อสมัครงานผู้คุมสอบของบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ให้นักศึกษาที่ลงชื่อไว้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์และรับฟังชี้เเจงรายละเอียดเบื้องต้น
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ณ บริเวณด้านหน้าห้องงานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2)

(หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ จะถือว่านักศึกษาประสงค์สละสิทธิ์ทันที)

ผู้เผยแพร่ Admin-II